Van đa chiều

Giá : Liên hệ

+ Kính thăm: kiểm tra chất lượng nước sau khi qua bình lọc
+ Van 6 chức năng tích hợp, cát lọc đi kèm