Dây phao chia làn bơi

Giá : Liên hệ

* Chiều dài dây phao: 25m
* Cấu tạo gồm các quả bóng nhựa và dây nối nilon chống thấm nước